Stepped care treatment for treatment resistant depression

NL: Het UZ Gent in samenwerking met het GHEPlab doet een studie naar een nieuwe vorm van een bestaande behandeling tegen depressie. De studie heeft tot doel om de behandeling te evalueren en zo mogelijks tot betere en snellere resultaten te komen. Om dit te bereiken worden er in de studie verschillende behandelingen gecombineerd. Zo ontstaat een behandeltraject met verschillende stappen richting herstel, wat ook wel stepped-care wordt genoemd.

In een eerste stap gebruiken nieuwe parameters voor TMS die volgens de meest recente wetenschappelijke gegevens effectiever zijn dan de parameters van enkele jaren geleden. Deze behandeling geeft geen absolute garantie op een goed effect, maar we verwachten wel dat ongeveer veertig procent van de patienten die niet gebaat waren met medicatie toch gunstig zullen reageren op de TMS-behandeling. Andere voelen zich merkelijk beter maar hebben nog steeds restsymptomen. Bij ongeveer tertig procent van de patiënten lijkt de TMS-behandeling geen effect te hebben.

Depressie gaat vaak samen met aandachts-, concentratie- en geheugenproblemen, zowel tijdens de depressieve periode als erna. Bij mensen die een depressie doormaakten, verloopt de vorming van gedachten en regulatie van emoties anders, zelfs na een succesvolle behandeling en na het verdwijnen van de depressieve symptomen. Dit kan ongemak geven en de kans op herval vergroten. Het is mogelijk om bepaalde cognitieve processen, zoals aandacht en geheugen, te (her)trainen. Deze ‘mentale fitness’ is de tweede stap in het behandeltraject. We gebruiken hiervoor een computertaak.

Ongeveer gelijktijdig met de cognitieve training starten we opnieuw een behandeling met medicatie. Dit is de derde stap in het behandeltraject. Antidepressiva spelen in op de verstoorde balans van stoffen, neurotransmitters, in de hersenen. Ook als iemand in het verleden niet reageerde op een behandeling met medicatie is het een belangrijke stap in het behandeltraject. Tijdens de eerste stap van het behandeltraject wordt er gebruik gemaakt van een TMS-behandeling die als het ware de hersenen ‘reset’. Hierdoor kunnen patiënt na de TMS-behandeling mogelijks wel positief reageren op medicatie.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar Sara.DeWitte@UGent.be